Bliżej pięćdziesiątki, czy już po, zawsze warto.
To już tyle lat. Zastanawiam się, czy kiedyś powiem dość, czy tak już zawsze wszystko przede mną?