Blog o zdrowiu i żywieniu

Co wolno zrobić komornikom?

Oceń ten wpis
przez w dniu 19-10-2018 o godzinie 10:05 (0 Odsłon)
Uprawnienia komorników sądowych i to, co wolno im robić na mocy prawa, zależy od rodzaju komornika. Istnieją jednak pewne ogólne zasady, które mają zastosowanie do wszystkich komorników. Musisz powiadomić o zamiarze dzwonienia co najmniej 7 dni wcześniej. Nie zostawiaj więc otwartych ani otwartych drzwi i okien, kiedy mogą zadzwonić, a jeśli masz samochód, ukryj go. Kiedy zadzwonią, sprawdź swoją tożsamość i upoważnienie do odebrania żądanych pieniędzy.

Jeśli jesteś w stanie, spłacaj dług lub tyle, na ile możesz sobie pozwolić, zanim zadzwoni komornik (Egzekucja nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość? - Az Klinkier) . Jeśli nie jest to możliwe, skorzystaj z porady dotyczącej zadłużenia. Wiele organizacji, takich jak Citizens Advice Bureau, będzie mogło łączyć się i zapobiegać działaniom egzekucyjnym oraz dzwonkom komorników. Jeżeli dług jest wyrokiem sądu okręgowego, zasięgnij porady prawnej w sprawie zwrócenia się do sądu o termin zapłaty, zawieszenia nakazu lub unieważnienia wyroku. W przeciwnym razie sporządzić listę innych długów i zobowiązań oraz udowodnić swoje dochody, aby pokazać komornika. Podawaj tylko oferty do zapłaty, o których wiesz, że będziesz w stanie zatrzymać.

Komornicy mogą wejść do twojego domu tylko wtedy, gdy ich zaprosisz. Więc nie rób tego. Będą często próbować nakłonić cię do zaproszenia ich, mówiąc, że mogą ci pomóc. Nie daj się nabrać. Jeśli znajdą drzwi otwarte, mogą po prostu wejść i komornik prawdopodobnie spróbuje drzwi przed pukaniem, aby zobaczyć, czy jest odblokowany. Nie wolno im wpakować się do nieruchomości mieszkalnych i nie wolno im już wchodzić przez otwarte okno. Nie mogą wjechać, jeśli zostaną zaproszeni przez dziecko w wieku poniżej 16 lat lub gdy przebywają osoby wymagające szczególnej opieki. Nie wolno im również dzwonić po godzinie 21.00 wieczorem lub przed godziną 6 rano.

Są jednak wyjątki, które pozwalają niektórym komornikom wymuszać wjazd do domu. Obowiązują one wyłącznie w ostateczności i mają na celu pobranie opłaty za grzywnę, niezapłacony podatek VAT i niektóre podatki. Jeżeli jednak komornik został wcześniej zaproszony do twojego domu, może wrócić bez zapowiedzi i ma prawo do ponownego wjazdu. W większości przypadków będą również miały prawo do wpisania nieruchomości komercyjnej, nierezydentnej i wymuszenia wejścia, jeśli odmówią.

Pamiętaj, że jeśli nie wpuścisz komornika do domu, może on, i często będzie, zabierał wszystko poza domem, w którym znajduje się twój samochód. Możesz także ponieść koszty nieudanej wizyty, która zostanie dodana do żądanych pieniędzy.

Kiedy komornik zyskuje wstęp do twojego domu, może wejść do dowolnego pokoju i przeprowadzić poszukiwania czegoś wartościowego, które można sprzedać. Obejmuje to wymuszanie wjazdu do zamkniętych pomieszczeń, szafek itp. Zazwyczaj nie usuwają niczego podczas pierwszej wizyty, ale sporządzą listę tego, co zamierzają wykorzystać, jeśli żądana kwota nie zostanie wypłacona. Mogą one jedynie przejąć towary o wartości, która sprzedawałaby na aukcji w celu pokrycia długu i jego opłat.

Urzędnicy sądowi mogą przejąć większość rzeczy, które mają wartość do odzyskania z nieruchomości mieszkalnych lub komercyjnych. Nie mogą przyjmować niczego, co należy do osoby innej niż osoba odpowiedzialna za żądany dług, na przykład małżonek lub partner. Jeśli nieruchomość jest wspólną własnością, można ją nadal wziąć, ale drugi współwłaściciel musi zapłacić swój udział w momencie sprzedaży.

Nie mogą jednak przyjmować: odzieży, pościeli, mebli, sprzętu domowego, wyposażenia i wyposażenia ani niczego, co jest niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb domowych lub czegokolwiek, co należy do dzieci. O ile zadeklarowany dług nie dotyczy nieopłaconych podatków lub podatku lokalnego, upoważniony urzędnik sądowy nie może przyjmować narzędzi, książek, sprzętu potrzebnego do zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie jesteś zobowiązany do współpracy z komornikiem. Nie wolno ci grozić ci i powinieneś narzekać i zgłaszać je, jeśli to robią. Opłaty, które mogą pobierać i doliczać do długu, są określone prawem i nie mogą zostać przekroczone.

Pozycjonowanie stron internetowych Białystok - Masalski.com.pl

Submit "Co wolno zrobić komornikom?" to Digg Submit "Co wolno zrobić komornikom?" to del.icio.us Submit "Co wolno zrobić komornikom?" to StumbleUpon Submit "Co wolno zrobić komornikom?" to Google Submit "Co wolno zrobić komornikom?" to Facebook Submit "Co wolno zrobić komornikom?" to Reddit Submit "Co wolno zrobić komornikom?" to Wykop Submit "Co wolno zrobić komornikom?" to Gwar

Kategorie
Nie przypisana