Dodano: 2015-12-04

Czy można zapobiec czerstwieniu pieczywa? Ocena: 0/5 Ilość głosów: 0

Pieczywo stanowi podstawowy składnik diety człowieka. Pokrywa około 40% dobowego zapotrzebowania energetycznego, jest doskonałym źródłem fosforu, wapnia i witamin z grupy B. Pieczywo jest produktem najczęściej kupowanym, ale także znajduje się na pierwszym miejscu listy artykułów spożywczych, które są wyrzucane.

 

Dlaczego wyrzucamy pieczywo?

Dzieje się tak dlatego, że tylko przez około 3-4 dni od wypieku pieczywo zachowuje jakość zadowalającą konsumenta. W czasie przechowywania pieczywa poza jego wysychaniem następuje: utrata chrupkości skórki, twardnienie i kruszenie się miękiszu oraz pogorszenie smaku i zapachu. Zmiany te są ogólnie nazywane czerstwieniem.
 
Utrata świeżości pieczywa zaczyna się już w chwili wyjęcia go z pieca. Wiąże się to przede wszystkim z jego wysychaniem i ulatnianiem się substancji aromatycznych. Wynika to z dużej różnicy temperatur pomiędzy skórką (130–180°C), a miękiszem (poniżej 100°C), a także z różnicy wilgotności między nimi. Skórka ma wilgotność 5–10%, natomiast miękisz powyżej 40%. Woda przemieszcza się z miękiszu do skórki i odparowuje. W wyniku tego procesu skórka mięknie, a miękisz staje się twardy i podatny na kruszenie. Obok opisanego zjawiska w pieczywie, które osiągnęło temperaturę miękiszu niższą niż 60°C, zachodzą zmiany chemiczne skrobi i kompleksów skrobiowo-glutenowych. Zmiany te ogólnie można opisać jako zjawisko przeciwne do wypieku. W czasie pieczenia chleba skrobia ze stanu krystalicznego przechodzi częściowo w stan nieustalony i ulega nawodnieniu. Podczas schładzania pieczywa następuje powrót skrobi do formy krystalicznej i utrata przez nią wody. Rozpuszczalność skrobi ulega zmniejszeniu i jednocześnie zestala się jej struktura, co powoduje twardnienie miękiszu. Zjawisko to zwane jest retrogradacją skrobi. Podczas przechowywania pieczywa ziarenka skrobiowe zmniejszają swoją objętość, a między glutenem i skrobią powstają wiązania wodorowe, które w miarę upływu czasu stają się liczniejsze i dodatkowo usztywniają miękisz. Tempo opisanych przemian zależy od rodzaju mąki użytej do produkcji pieczywa, zastosowanej technologii przy sporządzaniu ciasta i wypieku chleba, wielkości bochenków, a także od warunków przechowywania pieczywa.
 
pieczywo jest świeże krótki czas
 

Pieczywo czerstwieje? To naturalne

Proces czerstwienia pieczywa zachodzi najszybciej w temperaturze od 0 do 4°C. Zamrożenie i utrzymanie stałej temperatury na poziomie co najmniej -18°C hamuje migrację wody z miękiszu do skórki i znacznie spowalnia tempo zmian chemicznych skrobi, przez co pieczywo zachowa maksymalną jakość co najmniej 4 miesiące, a wyroby cukiernicze nawet przez rok. Jest to najlepsza metoda długotrwałego przechowywania pieczywa. Opakowania, które mają niską przepuszczalność pary wodnej (papier woskowany, celofan, folia polietylenowa i polipropylenowa), choć nie przeciwdziałają retrogradacji skrobi, sprzyjają przedłużeniu świeżości wypieków. Opakowania nie dopuszczają do wysychania pieczywa i utraty aromatu, w związku z czym opóźniają efekty czerstwienia wyczuwalne przez konsumenta. Nie mają jednak wpływu na migrację wody z miękiszu do skórki, która zachodzi niezależnie od opakowania. W związku z tym, że odparowanie wody jest utrudnione, następuje wzrost wilgotności skórki i warstwy podskórnej, co sprzyja rozwojowi drobnoustrojów, a zwłaszcza pleśnieniu pieczywa.
 

Pieczywo – jak można spowolnić proces jego czerstwienia?

Podniesienie wilgotności względnej powietrza w pojemniku na chleb (zapewniającym dostęp tlenu) może również opóźnić procesy starzenia się chleba. W tym celu należy umieścić połówkę jabłka lub obranego ze skórki ziemniaka w pojemniku z chlebem. Produkty te zawierają dużo wody, która parując, podnosi wilgotność powietrza. Czerstwe (ale nie zeschnięte) pieczywo można próbować odświeżyć. W tym celu należy je skropić wodą i ogrzewać w piecu do momentu, aż temperatura miękiszu osiągnie 90-100°C. Dobry efekt odświeżania osiągnie się także, ogrzewając pieczywo na parze. Trzeba się liczyć jednak z tym, że skórka chleba nie będzie chrupka, ale miękka i gumowata. Jeżeli pieczywo ogrzeje się do temperatury przekraczającej 90°C w środku miękiszu i nie dopuści do utraty wilgoci, to powtórny proces czerstwienia będzie przebiegać w podobnym czasie jak pieczywa świeżego.
Czerstwienie pieczywa jest procesem bardzo skomplikowanym i nie do końca poznanym. Nawet mrożenie, które znacznie ogranicza (wg S. Kubiczka nawet przerywa) retrogradację skrobi, nie jest w stanie całkowicie zahamować procesu czerstwienia.
 
Magdalena Dobaj-Zerek, mgr inż. technologii żywności i dietetyk
 
Bibliografia:
  1. „Wpływ stopnia uszkodzenia skrobi wskutek przemiału ziarna na jakość pieczywa pszennego i żytniego o różnej gramaturze”, Magdalena Dobaj, praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Alicji Ceglińskiej, SGGW, Wydział Technologii Żywności, Zakład Technologii Zbóż, Warszawa 2003.
  2. „Czerstwienie pieczywa i metody przedłużania jego świeżości”, Mirosław Fik, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2004, 2 (39), PTTŻ, Kraków 2004.
  3. „Nowoczesne technologie zamrażania pieczywa i wyrobów cukierniczych”, Sławomir Kubiczek, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Gdańsk 2007.
To pole jest wymagane Wciśnij ENTER, aby dodać komentarz
To pole jest wymagane